עוצרים את המשלוחים החיים!

חיתמו על העצומה:
עוצרים את המשלוחים החיים!
22,108 כבר חתמו!
מאות אלפי בעלי-חיים מובלים לישראל במסעות מייסרים מאוסטרליה ומאירופה, בתנאים של צפיפות וזוהמה. רבים מהם חולים ומתים במהלך המסע, ולעתים אף סובלים ממכות, בעיטות וחשמול בשוקרים במהלך הפריקה. אנו קוראים לשר החקלאות לעצור את ההתעללות המיותרת הזו, ולאסור על המשלוחים החיים.
הציגו רק ראשי תיבות של שמי ברשימת החותמים
הוספת חתימה
תודה שחתמת על העצומה!

כדי להשיג את המטרה, אנו זקוקים למתנדבים שיצטרפו לפעילות, ולתרומות למימון המאבק!
להתנדבות
לתרומה
לעיגול לטובת בעלי החיים